Prasa i PR

We wszelkich sprawach dotyczących komunikatów prasowych oraz relacji z mediami i opinią publiczną prosimy o kontakt:

PRO Centrala
High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
The Netherlands

Telefon: +31 (0)341 272222
Faks: +31 (0)341 272291

This website uses cookies to improve your experience.