Tilbake til News

VIKTIG SIKKERHETSADVARSEL: PRO Vibe Stem (legering) – melding om tilbakekalling

30 mars 2023

Sluttbrukerutgave

Figur 1: PRO Vibe Stem (legering) berørt av tilbakekalling.

Figur 1: PRO Vibe Stem (legering) berørt av tilbakekalling.

Shimano Europe B.V. («Shimano»), som er eier av PRO-merket, har funnet ut at noen bestemte produksjonspartier av PRO Vibe Stem (legering) kan utvikle sprekker under visse forhold. Derfor sender vi nå ut en melding om bruksstopp og tilbakekalling av alle PRO Vibe Stem (legering) solgt etter mai 2020. Hvilke produkter som er berørt av tilbakekallingen, kan identifiseres av det sølvfargede «V»-merket på styrefremspringets frontplate og de forovervendte monteringsboltene.

De berørte produktene er:

 

PRSS0440 Vibe Stem SB svart            80 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0441 Vibe Stem SB svart            90 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0442 Vibe Stem SB svart            100 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0443 Vibe Stem SB svart            110 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0444 Vibe Stem SB svart            120 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0445 Vibe Stem SB svart            130 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0461 Vibe Stem SB svart            90 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0462 Vibe Stem SB svart            100 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0463 Vibe Stem SB svart            110 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0464 Vibe Stem SB svart            120 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0465 Vibe Stem SB svart            130 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0450 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       80 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0451 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       90 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0452 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       100 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0453 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       110 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0454 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       120 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0455 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       130 mm / 31,8 mm / -10 grader

PRSS0471 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       90 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0472 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       100 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0473 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       110 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0474 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       120 mm / 31,8 mm / -17 grader

PRSS0475 Vibe Stem 1 ¼ SB svart       130 mm / 31,8 mm / -17 grader

FARE

Korrosjon kan føre til at det dannes sprekker i klemmeområdet på gaffelrøret (som vist i figur 2).

Figur 2: Fare for sprekkdannelser i klemmeområdet på gaffelrøret.

Figur 2: Fare for sprekkdannelser i klemmeområdet på gaffelrøret.

Dersom slike sprekker ikke oppdages i tide, kan de få utvikle seg slik at styrefremspringet til slutt faller av. Hvis det skulle skje under sykling, kan brukeren miste kontrollen og velte, noe som kan medføre personskade.

HANDLINGSPLAN

Våre registre viser at du har kjøpt et slikt berørt styrefremspring. Vi ber deg om umiddelbart å slutte å bruke sykkelen, og så følge prosedyren under for å fastslå hvorvidt styrefremspringet på sykkelen din er berørt av tilbakekallingen.

Figur 3: Prosedyre for å finne ut om et styrefremspring er berørt.

Figur 3: Prosedyre for å finne ut om et styrefremspring er berørt.

Trinn 1: Ble styrefremspringet kjøpt i eller etter mai 2020?

  • Nei: Styrefremspringet er ikke berørt, og det kan fortsatt brukes.
  • Ja: Gå videre til trinn 2.

Trinn 2: Er styrefremspringet merket med «AL7075» på undersiden?

  • Nei: Styrefremspringet er berørt, kontakt forhandleren din for å få ny del eller refusjon.
  • Ja: Gå videre til trinn 3a.

Trinn 3a: Demonter styret, og gå videre til trinn 3b

Trinn 3b: Har styrefremspringet en av følgende koder på venstre side: FF, FI, FC, FG, FA, EF, EK, EE, ED, EH?

  • Nei: Styrefremspringet er ikke berørt, og det kan fortsatt brukes.
  • Ja: Styrefremspringet er berørt, kontakt forhandleren din for å få ny del eller refusjon.

LØSNING

Dersom du har et berørt styrefremspring, ber vi deg slutte å bruke det. Kontakt forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet av, og returner det til dem. Forhandlerne er autorisert til å gi deg et nytt styrefremspring (avhengig av tilgjengelighet) eller refusjon for det tilbakekalte produktet.

For spørsmål om denne tilbakekallingen kan du kontakte oss på e-postadressen provibe_recall@shimano-eu.com.

Vi i Shimano vil gjerne understreke vårt arbeid for brukernes sikkerhet og innsats for å skape bransjeledende produkter. Vi beklager på det sterkeste at vi i dette tilfellet ikke har levd opp til denne standarden, og for besværlighetene denne tilbakekallingen av PRO Vibe Stem (legering) har skapt.

(Merk at ingen andre PRO-styrefremspring, inkludert Vibe Carbon Stem, er berørt av denne tilbakekallingen.)

439172
Simple Article