Powrót do Wiadomości

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Zawiadomienie o kampanii wycofania mostków PRO Vibe (ze stopu)

30 marca 2023

Wydanie dla użytkowników końcowych

Rysunek 1: Mostek PRO Vibe (ze stopu) objęty kampanią.

Rysunek 1: Mostek PRO Vibe (ze stopu) objęty kampanią.

Firma Shimano Europe B.V. („Shimano”), właściciel marki PRO, ustaliła, że w niektórych partiach mostków PRO Vibe (ze stopu) w określonych warunkach mogą ujawniać się pęknięcia. Firma Shimano publikuje komunikat, w którym wzywa do zaprzestania użytkowania i zawiadamia o wycofaniu z rynku wszystkich mostków PRO Vive (ze stopu) sprzedawanych od maja 2020. Produkty objęte komunikatem o wycofaniu z rynku można zidentyfikować na podstawie wyraźnego srebrnego oznaczenia literą „V” na płycie czołowej mostka i śrub mocujących skierowanych do przodu.

Kampanią są objęte następujące produkty:

 

PRSS0440 mostek Vibe SB czarny           80 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0441 mostek Vibe SB czarny             90 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0442 mostek Vibe SB czarny            100 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0443 mostek Vibe SB czarny            110 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0444 mostek Vibe SB czarny            120 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0445 mostek Vibe SB czarny            130 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0461 mostek Vibe SB czarny             90 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0462 mostek Vibe SB czarny            100 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0463 mostek Vibe SB czarny            110 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0464 mostek Vibe SB czarny            120 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0465 mostek Vibe SB czarny            130 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0450 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny      80 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0451 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny        90 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0452 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       100 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0453 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       110 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0454 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       120 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0455 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       130 mm / 31,8 mm / kąt -10

PRSS0471 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny        90 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0472 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       100 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0473 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       110 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0474 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       120 mm / 31,8 mm / kąt -17

PRSS0475 mostek Vibe 1 1/4 SB czarny       130 mm / 31,8 mm / kąt -17

ZAGROŻENIE

Korozja może doprowadzić do powstania pęknięć na powierzchni mocowania do rury sterowej (jak zaznaczono na rysunku 2).

Rysunek 2: Pęknięcia mogą powstać na powierzchni mocowania do rury sterowej.

Rysunek 2: Pęknięcia mogą powstać na powierzchni mocowania do rury sterowej.

Jeśli użytkownik nie wykryje pęknięcia, może to doprowadzić do całkowitego rozdzielenia mostka. Jeśli stanie się to podczas jazdy, użytkownik może stracić panowanie nad rowerem i upaść, co grozi odniesieniem obrażeń ciała.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Z naszych danych wynika, że kupili Państwo mostek, którego dotyczy ten problem. Prosimy zaprzestać jazdę na rowerze, w którym jest on zamontowany, i postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby ustalić, czy mostek w rowerze jest objęty niniejszą kampanią.

Rysunek 3: Procedura sprawdzania, czy mostek jest objęty kampanią.

Rysunek 3: Procedura sprawdzania, czy mostek jest objęty kampanią.

Krok 1: Czy mostek został wyprodukowany w maju 2020 lub później?

  • Nie: Mostek nie jest objęty kampanią i można nadal go używać
  • Tak: Należy przejść do kroku 2

Krok 2: Czy mostek ma oznaczenie AL7075 od spodu?

  • Nie: Mostek jest objęty kampanią. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wymiany lub otrzymania zwrotu pieniędzy
  • Tak: Należy przejść do kroku 3a

Krok 3a: Należy wymontować kierownicę i przejść do kroku 3b

Krok 3b: Czy po lewej stronie mostka jest jeden z następujących kodów: FF, FI, FC, FG, FA, EF, EK, EE, ED, EH?

  • Nie: Mostek nie jest objęty kampanią i można nadal go używać
  • Tak: Mostek jest objęty kampanią. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą w celu wymiany lub otrzymania zwrotu pieniędzy

ROZWIĄZANIE

W przypadku posiadania wskazanego mostka, należy przestać go użytkować. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Należy zwrócić wadliwy produkt. Sprzedawcy zostali upoważnieni do dostarczenia zastępczego mostka (w zależności od dostępności) lub zaoferowania zwrotu kosztów zakupu produktu wycofanego z rynku.

W przypadku pytań dotyczących tej kampanii wycofania produktu należy skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres provibe_recall@shimano-eu.com.

Firma Shimano podkreśla swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo rowerzystów i dążenie do wytwarzania produktów wiodących w branży. Najmocniej przepraszamy za niedotrzymanie tych standardów i za wszelkie niedogodności spowodowane wycofaniem z rynku mostków PRO Vibe (ze stopu).

(Prosimy pamiętać, że ta kampania nie dotyczy żadnych innych mostków PRO, w tym karbonowych mostków Vibe)

439184
Simple Article