Tillbaka till News

VIKTIG SÄKERHETSVARNING: PRO Vibe Stem (Aluminium) Återkallelsemeddelande

30 mars 2023

Meddelande för slutanvändare

Figur 1: PRO Vibe Stem (Aluminium) berörs av en återkallelse.

Figur 1: PRO Vibe Stem (Aluminium) berörs av en återkallelse.

Shimano Europe B.V. (“Shimano”), ägare av varumärket PRO, har identifierat att styrstammen PRO Vibe Stem (aluminium), i vissa produktionsomgångar, under speciella förhållanden kan utveckla sprickor. Shimano utfärdar ett sluta cykla- och återkallningsmeddelande för alla PRO Vibe Stem(aluminium) som sålts sedan maj 2020. Produkter som berörs av återkallelsen kan identifieras av det framträdande silvermärket "V" på styrstammens frontplatta och de framåtriktade monteringsbultarna.

De berörda produkterna är:

 

PRSS0440 Vibe styrstam SB svart            80mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0441 Vibe styrstam SB svart            90mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0442 Vibe styrstam SB svart            100mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0443 Vibe styrstam SB svart            110mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0444 Vibe styrstam SB svart            120mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0445 Vibe styrstam SB svart            130mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0461 Vibe styrstam SB svart            90mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0462 Vibe styrstam SB svart            100mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0463 Vibe styrstam SB svart            110mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0464 Vibe styrstam SB svart            120mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0465 Vibe styrstam SB svart            130mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0450 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       80mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0451 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       90mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0452 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       100mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0453 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       110mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0454 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       120mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0455 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       130mm / 31.8mm / -10 vinkel

PRSS0471 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       90mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0472 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       100mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0473 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       110mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0474 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       120mm / 31.8mm / -17 vinkel

PRSS0475 Vibe styrstam 1 1/4 SB svart       130mm / 31.8mm / -17 vinkel

FARA

Korrosion kan leda till att sprickor bildas i klämområdet på gaffelns styrrör (som markerats i figur 2).

Figur 2: Sprickor kan uppstå i klämområdet på gaffelns styrrör.

Figur 2: Sprickor kan uppstå i klämområdet på gaffelns styrrör.

Om sprickan inte upptäcks av användaren i tid kan den växa till en fullständig separation av styrstammen. Om detta händer under cykling kan användaren tappa kontrollen över cykeln och falla, vilket medför risk för skada på användaren vid en vurpa.

VAD MAN SKA GÖRA

Våra register visar att du har köpt en berörd styrstam, vänligen sluta cykla och följ proceduren nedan för att identifiera om styrstammen på din cykel berörs av denna återkallelse.

Figur 3: Procedur för att kontrollera om en styrstam är berörd.

Figur 3: Procedur för att kontrollera om en styrstam är berörd.

Steg 1: Köptes styrstammen i eller efter maj 2020?

  • Nej: Styrstammen berörs inte och du kan fortsätta att använda den
  • Ja: Fortsätt till steg 2

Steg 2: Har styrstammen AL7075-märkning på undersidan?

  • Nej: Styrstammen berörs, kontakta din återförsäljare för utbyte eller återbetalning
  • Ja: Fortsätt till steg 3a

Steg 3a: Ta bort styret och fortsätt till steg 3b

Steg 3b: Har styrstammen någon av följande koder på vänster sida (FF, FI, FC, FG, FA, EF, EK, EE, ED, EH)?

  • Nej: Styrstammen berörs inte och du kan fortsätta att använda den
  • Ja: Styrstammen berörs, kontakta din återförsäljare för utbyte eller återbetalning

ÅTGÄRD

Om du äger en berörd styrstam, ska du sluta använda den. Kontakta återförsäljaren där du ursprungligen köpte produkten och returnera den berörda produkten till dem. Återförsäljare har auktoriserats att tillhandahålla en ersättningsstam (beroende på tillgänglighet) eller erbjuda en återbetalning för den återkallade produkten.

För frågor om denna återkallelse, vänligen kontakta oss via e-post på provibe_recall@shimano-eu.com.

Shimano skulle vilja upprepa företagets engagemang för cyklistens säkerhet och engagemang för att producera branschledande produkter. Vi ber uppriktigt om ursäkt för att vi inte lever upp till dessa standarder och för eventuella besvär som orsakas av återkallelsen av styrstammen PRO Vibe Stem (Aluminium).

(Observera att inga andra PRO-styrstammar, inklusive Vibe Carbon Stem, påverkas av denna återkallelse)

439191
Simple Article